Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor

Společnost Český červený kříž je hlavním spolkem, který tvoří všechny Oblastní spolky ČČK,  registrované u Výkonné rady ČČK.

Oblastní spolek ČČK je pobočný spolek Společnosti ČČK.

Vnitřně se člení na Místní skupiny ČČK ( MS ČČK) registrované u místně příslušné Oblastní výkonné rady ČČK (OVR ČČK).

 Orgány oblastního spolku ČČK jsou:

  • nejvyšší orgán: Valné shromáždění OS ČČK
  • statutární orgán: předseda OVR ČČK 
  • Oblastní výkonná rada ČČK 
  • kontrolní komise: Dozorčí rada OS ČČK 

Český červený kříž (dobrovolná humanitární společnost) je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky. Přihlašuje se k základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost - a zavazuje se usilovat o jejich naplňování.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva a jeho postavení je upraveno Zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto  úkoly:

  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • je činná v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • šiří znalost Ženevských úmluv.